Arbetsmiljöpolicy

Nordinspire Communication är ett litet företag. Verksamhet bedrivs främst inom marknadskommunikation och personlig kommunikation genom konsultverksamhet.  

Verksamheten innebär inte några arbetsmiljörisker, och klarar de krav på verksamheten som finns i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar ansvaret så gott vi kan för att leva upp till föreskrifter och gällande normer. 

Självklart vill vi inte att arbetsmiljön i Nordinspire ska utsätta någon anställd eller samarbetande kollega för ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till hur vi arbetar.

För oss är en eftersträvansvärd arbetsmiljö så bra att vi kan trivas och utvecklas i vårt arbete. Det är en miljö som också innebär frånvaro av risker. Vi tror att en bra och trivsam arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga.

Hyresvärden har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som tas runt fastigheten där kontoret hyrs. Vi kan bara ansvara för en del av den inre miljön. Vi förstår att det också ingår att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl från hyresvärden.

 

Västerås 20180314

Lena Nordin-Andersson
Ägare och anställd i Nordinspire Communication AB