Social hänsyn

Nordinspire Communication är ett enmansföretag. Här bedriver undertecknad verksamhet som frilansare inom marknadskommunikation, föreläsare och utbildare inom samma område och därtil förenlig verksamhet.

Min verksamhet innebär begränsade möjligheter att främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Sedan 1998 när företaget startades har jag haft personer som har arbetstränat i verksamheten. För någon har det varit ett språng in i arbetsmarknaden och ett steg i karriären då mitt nätverk av företagare och entreprenörer är stort.

I mina kurser och föreläsningar finns alltid en tanke på bakgrund; genus, socialt, etniskt och religiöst – eftersom jag arbetar med kommunikation. Mitt uppdrag består ofta i att skapa förståelse och förbättra hur vi kommunicerar över gränser och olikheter. I mina kurser har alla samma förutsättningar, möjligheter och rättigheter.

Det är också viktigt för mig att hålla mig uppdaterad om vilka möjligheter den digitala kommunikation ger för att främja jämställdhet och demokrati.

Jag är alltid villig att diskutera om jag på något sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för andra att ta ett steg till i sin utveckling att nå anställning eller att starta eget. Mitt bidrag kan ibland utmynna i att jag agerar mentor eller bollplank.

Som småföretagare kan jag aldrig lova anställning, men jag kan erbjuda mitt nätverk, min kunskap och uppmuntran.

 

Västerås 20180314

Lena Nordin-Andersson
Ägare och anställd i Nordinspire Communication AB