Produktiva arbetsplatser

Produktiva arbetsplatser

Visserligen är det inget nytt under solen, men ibland blir jag mer uppmärksam än annars på vissa ämnen. Som hur mycket vår arbetsmiljö påverkar hur produktiva vi är. Förutom själva designen av arbetsplatsen så påverkas vi av ljus, ljud och luft. Några av oss blir...