Filosofi och retorik

Filosofi och retorik

Jag kommer ihåg när jag läste filosofi på gymnasiet. Vi hade en lektion om sannolikhet och hur filosofer har resonerat runt sannolkhetsprinciper. Ni känner säkert igen resonemanget: ”Getter har skägg. Carl-Axel har skägg. Alltså är Carl-Axel en get.” Som...