När jag hade ett uppdrag på Almi Företagspartner i början på 2000-talet var det fokus på rådgivning och att hjälpa små företag komma igång. Idag är fokus ändrat till företag som är i tillväxt eller som vill växa. Betyder det att ifall ditt företag inte växer så har du misslyckats. Det tror inte jag. Tillväxt är inte samma sak som att lyckas. 

Jag tycker t.o.m. ibland att motsatsen kan vara sant. Växer ett företag för snabbt kan det bli undergång istället för framgång. Det är inte så att jag tycker att företag inte ska växa, men man kan alltid fundera lite innan.

Förändringsmotstånd

I ett uppdrag jag nyligen hade, arbetade jag med förändringskommunikation. Där noterade jag hur stort vårt inbyggda motstånd mot förändring är. Även hos dem som påstår att de äääälskar förändring. 

Att försöka få ett företag att växa är verkligen att jobba i förändring. Speciellt om tillväxten ska gå fort. Nya anställda ska komma in i gruppen och snabbt bli produktiva samtidigt som gamla roller förändras. Kanske nya lokaler behövs för att alla ska få plats. 

Det en hel del saker som de som är involverade i processen behöver vara överens om för att vara mottagliga för förändringen. 

Varför är större än hur

Ni har hört det tidigare, du måste veta varför du gör det du gör. Varför ska företaget växa? Finns det en anledning som är så lockande att ni även i svåra stunder med mycket motstånd tycker att det är mödan värt?

Alla som är med i förändringen måste känna samma passion för det som ni gemensamt vill uppnå. 

Inse att vi inte kan påverka allt

Saker händer, så är det bara. Att vara egenföretagare innebär att du har kontroll på det mesta. Vilka uppdrag du vill ta, vad du ska göra och hur du ska göra det. Vill du få ett annat resultat än du har nu behöver du inse att du inte kan kontrollera allt som händer runt omkring dig. Du kan inte ha befäl över allt och alla.

För mig har det alltid hjälpt att fundera ut vad det värsta som kan hända är. När jag tror att jag vet vad det är, tänker jag ut en lösning. Då kan jag lugnt släppa taget i relingen och låta det som sker ske. För jag vet ju vad jag ska göra om det värsta händer. 

Vara anpassningsbar

Det är bra att ha lösningar när det värsta händer. Men det handlar också om att vara uppmärksam och ha förmåga att anpassa sig vid mindre förändringar. Det kan handla om minskad kundtillgång, teknikförändringar och nya regelverk t.ex. 

Som småföretagare har du alla möjligheter att snabbt kunna anpassa dig. Även om ditt naturliga motstånd mot förändring är stort. Det är ju bara du. I större organisationer är det mer trögflytande och många olika krafter som ska samverka. Större är alltså inte alltid lika lätt att styra mot något nytt.

Självständighet

Jag tror att det var i mitten av 90-talet som jag först mötte trenden att fler och fler skulle äga sin egen anställning och hyra ut sig till arbetsgivare istället för att vara anställd. Boomen av företag som faktiskt hyr ut arbetskraft är ett första steg i den riktningen. 

I den trenden ingick att starta eget. Det handlade om att styra över sitt eget liv, sin arbetstid och att pussla ihop vardagen till ett mer balanserat liv. Även organisationer med anställda ser trenden och har mött den genom att vara mer anpassningsbara med arbetstider och var den anställde vill jobba, på kontoret eller kanske hemma. Bara de levererar efter vad som är överenskommet. 

Det finns undersökningar som visar att flexibla lösningar ökar produktiviteten, anställdas tillfredsställelse och att personalomsättningen minskar. 

Så om du vill växa behöver du kanske fundera på vilken sorts organisation det ska vara. Hur stor flexibilitet är du beredd att tillåta? 

Produktivitet

Debatt pågår om minskad arbetstid med ett antal timmar mindre i veckan. Kortare arbetstid påstås hjälpa oss att prioritera vad som är viktigast just nu. Men det handlar också om att hitta smartare sätt att jobba.

Större organisationer har ständigt projekt på gång för att effektivisera och jobba smartare. Mindre företag har förstås samma möjlighet att bli mer effektiva men har sällan tid att lägga ner på speciella interna projekt. Har du de verktyg du behöver för att jobba smartare, mer digitalt, uppkopplat, ihopkopplat?

Produktivitet handlar inte bara om att arbeta snabbare. Det handlar också om att hitta det bästa sättet att utföra en uppgift med nya och effektiva metoder. Genom att vara smartare och få mer arbete uträttat snabbare kan vi skapa ett mer flexibelt schema som passar våra liv på ett bättre sätt.

Så frågan är hur många fler medarbetare behöver du egentligen för att få tillväxt? Fler anställda är inte alltid samma sak som att växa.

Enkelhet

Med tillväxt i organisationer brukar det också bli mer komplexa processer. Nya policies, fler dokument, större back-office… Det kanske t.o.m. behövs fler anställda bara för att hantera de som redan är med och producerar? Var går gränsen när fler anställda blir en kostnad och belastning än en direkt tillgång?

Enkla processer och lösningar är förstås att föredra. Till slut når man en gräns där stödresurser behövs och komplexiteten kommer som ett brev på posten även om det aldrig var avsikten. I slutändan känns det ibland som om det krävs ännu mer resurser och system för att utföra uppgifter som egentligen inte har med slutprodukten att göra. 

När steg läggs hela tiden till steg landar vi snart i organisationer där en uppgift tidigare bara tog en kort stund, men nu kräver flera avdelningschefers underskrifter och möten med många intressenter som deltar. 

Ju enklare du kan bedriva din verksamhet, desto mer resurssnål och effektiv kan den förbli. 

Hållbarhet

Jag kan ju inte diskutera tillväxt utan att nämna hållbarhet. Få företagare startar ju sin verksamhet med avsikt att lägga ner om ett par år (även om det finns sådan också). 

Kan det vara så att hållbarhet kan vara motsatsen till att ha tillväxt som ett huvudmål? Återigen, det finns undersökningar som har visat att mer än 70% av nystartade tillväxtföretag skalades upp för snabbt och fick stänga igen med stora uppsägningar som resultat. (Startup Genome Project och Kauffamn Foundation).

Kanske kan några av de här tankarna få dig att tänka på att göra saker bättre istället för att bara försöka bli större. Kan det t.o.m. vara så att framgång kan beskrivas som frihet att fatta beslut som passar verksamheten, de anställda och företagets förutsättningar att överleva längre. 

Fundera på vad du kan göra för att göra ditt företag bättre istället för större. Framgång kan ju faktiskt komma på köpet, oavsett hur du definierar det.

%d bloggare gillar detta: