Jag kommer ihåg när jag började föreläsa om Sociala Medier i början av 2000-talet. I början var det mest om Facebook. Många var tveksamma och rädda för att allt skulle vara synligt för alla, inget skulle vara privat längre. Många var upprörda att det skulle bli någon form av hysteri för att dela med sig av trivialiteter. 

Till viss del har en del av rädslorna besannats, men mer än något annat har vi anpassat oss och lärt oss att hantera inte bara en plattform utan många.

Ett tag skulle alla vara med överallt och stressen att hänga med var enorm. Nyligen har begrepp som ”digital detox” och ”dark social” börjat flyta upp och diskuteras allt mer frekvent. Begrepp som beskriver behovet av att koppla ifrån och att använda funktionerna men bara när och där jag själv väljer att synas. 

Hoppa av, stänga ner och koppla bort

Vi väljer att hoppa av, stänga ner och koppla bort oss från de kanaler som vi inte orkar med eller tycker är givande längre. Mindre brus och mer genuint engagemang är det vi vill ha. Kunskapen om vad vi söker efter och hur vi bör uppträda på respektive plattform är större nu. Alla behöver inte vara med överallt, det är ok att välja.

Är det något som vi inte vill bli betraktade som så är det beroende av Sociala Medier. Även om många av oss säkert är på gränsen till vad andra skulle betrakta som osunt.

De stora plattformarna har snappat upp den här trenden och adderat funktioner som gör det enklare att begränsa skärmtiden. Ändå fortsätter den totala tiden vi spenderar på Sociala Medier att öka. 

Ökningen ligger i att vi i högre utsträckning väljer var vi vill vara sociala och mer lojala och engagerade och spenderar mer tid just där. Slutna grupper, messagegrupper och stories har vuxit anmärkningsvärt mycket de sista två åren. 

Integritet kontra marknadsföring

Regelverk från myndigheternas håll kommer säkert att dyka upp för att stärka den privata säkerheten och integriteten medan Facebook och de andra stora plattformarna fortsätter att anpassa och utvecklas för att vara relevanta och attraktiva. 

Balansgången för de olika plattformarna går mellan att fortsätta fånga uppmärksamheten från allt mer kunniga användare till att inte uppfattas som att man inkräktar och missbrukar förtroendet.  Regelboken håller på att skrivas om. Därför behöver även våra strategier för Sociala Medier skrivas om. 

Förändrat landskap

Sociala Medier har gått från att vara ett verktyg för att sända ut budskap till att vara en plattform för direkta meddelanden. Mer personlig kommunikation med skräddarsydda, specifika och relevanta ämnen. Det sker en ständigt pågående kommunikation genom kvalificerat innehåll till rätt mottagare. 

Varumärken har gått från att vara en symbol för popularitet och att tillhöra rätt grupp, till att verkligen hitta det som stämmer överens med min egen övertygelse.

Om och när tummar upp och gillande som enkla engagemangsverktyg tas bort så misstänker man att det totala engagemanget kommer att minska. Som användare kommer vi säkert att anpassa oss snabbt och hitta nya vägar för att visa vår uppskattning till de varumärken vi vill identifiera oss med. 

Om det är så att vi minskar vår tid på sociala medier eller iallafall blir mer selektiva var vi lägger vår tid, måste alla som skapar innehåll se till att det som publiceras är ännu mer relevant, intressant och givande. 

Hur agerar du på dina sociala kanaler?

 

%d bloggare gillar detta: