I morgon ska jag föreläsa som corporate storytelling. Egentligen skulle jag vilja lägga till storymaking, eller building. I de nya moderna medierna skapas det idag historier om skapandet av reklam. Hur kom kampanjen till och vilket var tänket bakom. När vi diskuterar storytelling ur ett företagsperspektiv kommer det ofta upp tankar om företagets tillkomst och varande. Jag tycker att det är lika spännande om varför företaget kom till och hur tankarna gick innan initiativtagaren kom till skott – med andra ord vad är det som skapar en Entreprenör?

Genom berättelsen är det enkelt att måla bilden av alla de ord som vi annars bara slänger runt omkring oss. Vad betyder egentligen:

  • ”vi ger det lilla extra”
  • ”vi är kreativa och professionella”
  • ”vi sätter alltid kunden i fokus”
  • ”vi bryr oss mer”

Ni vet vad jag menar – floskler som ska bli sanningar eller…? Kan det vara så att det faktiskt finns en historia där bakom som berättar vad det betyder? En del säger att en bild säger mer än 1,000 ord, vad säger den här bilden?

En berättelse beskriver ett handlingsförlopp i tiden. En bild ger en avtrycksbild av något som skedde just då. Jag funderar på hur bucklan i staket kom dit. Men bilden berättar inget om det, bara min fantasi kan ge tänkbara alternativ. En berättelse har en början och ett slut och när det gäller storytelling, berättar den just om något som är meningsskapande. Utifrån individen i organisationen berättas hur hela företaget förväntas agera. Det handlar om:

Trovärdighet
När det finns så mycket vi kan kopiera och härma så vill vi göra affärer och involvera oss där det känns bäst, där det finns autenticitet och sannolikhet.  Alla företag skulle behöva reflektera över sin egen trovärdighet – lever vi upp till de ord och värderingar vi påstår att vi levererar? Hur vet vi det?

Ambassadörer
Med rätt berättelser som är avskalade, dvs. det finns ingen tid, ingen uttalad, identifierad person, inga mätbara ingredienser, utan bara berättelsen avskalad och naken. Då, och först då, blir det lätt för alla att vidarebefordra historien. Berätta med tydliga händelser och måla med en bred pensel av känslor och adjektiv – för att skapa den bild som kan gå vidare från mun till mun.

Relationer
Eftersom vi är en social art tycker vi om berättelser – det har vi gjort sedan vi samlades runt lägerelden och förmedlade kunskap om överlevnad genom färgsprakande äventyr och anekdoter.  Vi söker efter sammanhang och mening, genom berättelsen skapar vi just det. Berättelser är egentligen ordnad kommunikation. Men det absolut viktigaste är trovärdigheten. Även om berättelsen är sann –  om det finns risk att misstro fungerar den inte – sannolikheten är viktigare än att det är sant.

I morgon – i morgon, ska jag berätta min historia… Kanske kommer den här också, så småning om…

%d bloggare gillar detta: