Använd ditt kroppsspråk bättre

Vi lär oss att skriva och vi lär oss att läsa, men vi lär oss inte att använda och tolka kroppsspråk. Fascinerande, eftersom en så stor del av vår kommunikation består av det vi sänder ut med icke verbal kommunikation. Många är fascinerade av kroppsspråk, framförallt...