Det är nu det händer!

Det är nu det händer!

Situation overload är bara förnamnet på vad jag känner just nu. Ändå har jag nästan hälften av programmet kvar att ta in. Social Media Marketing World 2016 levererar både insikter, aha-stunder och bekräftelser. Men främst är det nog omfånget och förmågan att...